Produktutveckling - Undvik fallgropar, Navigera för att undvika dikeskörningar!

Kravställning - Moment 22

Vanliga episoder ur en ingenjörs vardag!
Exempel på Kick-Off möte...
Konferenssamtal(Projektmöte)...

Behöver ni hjälp med Kravställning,Specifikationer, Procedurer, Processer ...dvs en "Fallgropskonsult"
När du skapat en användare (t.ex användarnamn = din epostadress) så kan du i fliken Frågeformulär utföra en översiktlig kontroll av hur era processer/kravställning för produktutveckling fungerar. Det tar högst 5 minuter att besvara frågorna.

Du besvarar ett fåtal frågor och resultatet indikerar om ni kan ha nytta av mina erfarenheter som Senior Rådgivare för att utföra en genomlysning och återkoppla till er med en rapport med förändringsförslag eller i bästa fall en bekräftelse på att ni gör allt rätt.

Min bakgrund är bl.a från styrning av industrisystem, telekom, WiFi, medicinsk utrustning, mätinsamling, bankterminaler, sedelräknare(bankomat), managementsystem samt diverse realtidssystem inom olika branscher.