Android Apps

Skapa en ringlista och ring dina kontakter i sekvens med en touch på skärmen
Android - Contacts / Phonebook Productivity
Swedish Ringlista trafiksäker app som höjer produktiviteten samt räddar liv! Se demo här English Call list Drive safely while you let your smartphone do the work, use an App which saves time and lives! Have a look at the You tube demo showing the functionality of the premium version.

Ladda ned från Google Play

Ambitionen med Android-apparna har varit att förenkla min egen vardag.
Dvs, det skall vara nytto-appar som löser/förenklar den vardagliga "smartphone" användningen.

Den övriga verksamheten är konsult inom systemutveckling,programmering för i huvudsak för inbyggda system men även för rena IT-system.
Här finns en lathund för val av programmeringsspråk från 1992, fortfarande aktuell, med en kort introduktion av respektive språk.
http://www.consult4u.se/sites/default/files/Programmering.pdf